Listă articole

Arhiva de istorie orală – 620 de interviuri (audio şi/sau video)

Campanii de teren în 130 localităţi urbane şi rurale din ţară (https://www.mapcustomizer.com/map/UnToro)

Muzeul Virtual al Romilor din România (www.romamuseum.ro)

69 de prezentări la conferinţe naţionale şi internaţionale

Organizare conferinţe şi seminarii: Romanian-Iceland Workshop (24-28 februarie 2015), Working with the Roma. Methdological Challenges in Dealing with the Roma. Past and Present (25-26 februarie 2016), Voices to be Heard. Stories to be Told. Roma People’s Narratives (20-22 octombrie 2016), The Untold Story. An Oral History of the Roma People in Romania: Objectives and Achievements (24-25 februarie 2017)

Expoziţie de fotografie (Cristian Bota): Destine (ne)obişnuite. La vorbă cu romii din România (24 ianuarie – 13 martie 2016, Galeria Laterallia, Biblioteca Centrală Universitară, Cluj-Napoca), Roma People in Portraits, Galeria Laterallia, Biblioteca Centrală Universitară, Cluj-Napoca (octombrie 2016)

Teze de doctorat:

Ionela Bogan, The interlinking of gender, state policies and lived experience among Romanian Roma women during the Communist regime. An oral history research;

Diana Nistor, Centre and Periphery. An Oral History of the Roma Communities between Rural and Urban Areas in Post-War Transylvania

Cărţi de autor/interviuri:

Marco Solimene, Nostalgia Romani, CISU, Roma, 2017

Sînziana Preda, Doamne, unde te găsesc, acolo mă pocăiesc! Istorii orale ale romilor neoprotestanți din România, Editura de Vest, Timişoara 2017 (in print)

Adrian Boda, „Eram toţi ca fraţii!” Romii în armată în regimul comunist. Interviuri de istorie orală, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2017 (in print)

Manuela Marin, Romii şi regimul comunist: marginalizare, integrare şi opoziţie, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2017 (in print)

Călin Olariu, Povestea mea - Povestea noastră. Gaborii din judeţul Mureş, Argonaut, Cluj-Napoca, 2016.

Volume colective: Anuarul de Istorie Orală nr. XVI/2015 şi XVII/2016, Lavinia S. Stan, Gudmundur Halfdanarson (eds.), The Untold Story. An Oral History of the Roma People, Palgrave Macmillan (în evaluare)

Articole şi capitole carte:

Ionela Bogdan, „A life story is also a serious business: Feminine narratives during Communist years in the town of Sebeş”, în Anuarul de Istorie Orală, Nr. XVI, Editura Argonaut, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, p. 74-89;

Ionela Bogdan, „Talk is not cheap: Adressing pronatalist policies among Romanian Roma women during the Communist Regime” (în print: AIO nr. XVII/2016);

Ionela Bogdan, „What about the Roma people? Analysing the (non) impact of pronatalist policies on Romanian Cortorari and Gabori during the Communist regime”, in Stan, L. and Halfdanarsson, G. (Eds.) Untold Stories. Oral Histories of the Roma People in Romania (în evaluare: Palgrave, London);

Diana Nistor: „Postponed identities. Generations of Cortorari Gypsies in post-war Transylvania – wrinkled traditions and attempts towards ‘modernization’”, în Anuarul de Istorie Orală, Nr. XVI, Editura Argonaut, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, p. 55-73;

Diana Nistor, “Sedentarisation historical narrative. Former nomad Roma communities remember the forced residency in communist Romania”, in Stan, L. and Halfdanarsson, G. (Eds.) Untold Stories. Oral Histories of the Roma People in Romania (în evaluare: Palgrave, London);

Diana Nistor, “Back and forth – change of address, change of lives. Roma in Saxon houses: state policy or opportunity?” (în print: AIO nr. XVII/2016);

Manuela Marin “Un prieten devotat nouă: Ioan Cioabă şi Securitatea comunistă”, in Lucian Vasile, Constantin Vasilescu, Alina Urs (eds.), Traversând comunismul. Conviețuire, conformism, compromis, Editura Polirom, Iași, 2016, pp. 361-383;

Manuela Marin, “Resistance at the Periphery: Roma People in Communist Romania”, in Stan, L. and Halfdanarsson, G. (Eds.) Untold Stories. Oral Histories of the Roma People in Romania (în evaluare: Palgrave, London);

Sînziana Preda, „Between Romanian and Romani: Preserving the Mother Tongue in Roma Communities”, în Anuarul de Istorie Orală, Nr. XVI, Editura Argonaut, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, p.90-113;

Sînziana Preda, „You had have another chance, how shall I tell you, to live and work something else.” in Stan, L. and Halfdanarsson, G. (Eds.) Untold Stories. Oral Histories of the Roma People in Romania (în evaluare: Palgrave, London);

Sînziana Preda,”As youth, we have to listen to what the elders tell us! Even if we don't like it” (în print: AIO nr. XVII/2016);

Sînziana Preda, “Making a Covenant with the Lord Jesus: The Appeal of 'Repentance' in Roma Communities in Post-Communist Romania” (în evaluare: Pneuma – The Journal of the Society for Pentecostal Study, Brill);

Sînziana Preda, “Encountering Alterity: researchers and Roma people in the fieldwork” (în evaluare: Veronika Lajos, István Povedák, Tamás Régi (eds.), The Anthropology of Encounters: Frictions in the Past, Present and Future (Conference Papers). Hungarian Cultural Anthropological Association, Szeged, 4-5 noiembrie, 2016);

Lavinia Costea, „Sharing a Broken Umbrella. Roma Life-Stories in Communist Romania”, în Anuarul de Istorie Orală, Nr. XVI, Editura Argonaut, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, p. 30-54;

Lavinia S. Stan, “Negotiated Communism: Gold Trade by Roma People in Romania during the Cold War”, in Stan, L. and Halfdanarsson, G. (Eds.) Untold Stories. Oral Histories of the Roma People in Romania (în evaluare: Palgrave, London);

Ioana Cosman, “How much does a Gypsy life worth? The Roma Holocaust in Romania between past and present”, în Anuarul de Istorie Orală, Nr. XVI, Editura Argonaut, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, p. 19-29;

Ioana Cosman & Ramona Moldovan: “The Concept of ‘Death and Dying’ in Romanian Jewish and Roma Holocaust Survivors Deported to Transnistria, in Stan, L. and Halfdanarsson, G. (Eds.) Untold Stories. Oral Histories of the Roma People in Romania (în evaluare: Palgrave, London);

Petre Petcuţ, „The Roma Passenger Migrants. The Case of Ursari from the Towns of Horehu-Poienari and Sadova” (With Romeo Tiberiade), în Anuarul de Istorie Orală, Nr. XVI, Editura Argonaut, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, p. 114-132;

Petre Petcuț: Strategies of social integration among Romanian Roma in France. Individual and family trajectories among the ursari (Bear tamers) in Essonne, in Stan, L. and Halfdanarsson, G. (Eds.) Untold Stories. Oral Histories of the Roma People in Romania (în evaluare: Palgrave, London);

Gregoire Cousin, Petre Petcuţ, „Deporter la paysannerie tsigane”, in Etudes Tsiganes, 2016;

Ionuţ Costea, „The Roma Community: Between Proscription and Assertion of Historical Consciousness”, în Anuarul de Istorie Orală, Nr. XVI, Editura Argonaut, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, p. 12-18;

Ionuț Costea, “The Birth of a Research Problem”, in Stan, L. and Halfdanarsson, G. (Eds.) Untold Stories. Oral Histories of the Roma People in Romania (în evaluare: Palgrave, London);

Marco Solimene, “Intrecci. Alcune note etnografiche sulla migrazione dei rom romeni a Roma attraverso lo sguardo dei rom bosniaci”, in S. Pontrandolfo& L. Piasere (Eds.), Italia Romaní VI. Le Migrazioni dei rom romeni in Italia, Roma: CISU, pp.109-140;

Marco Solimene, “Talking about Their Past. Reflections on Romani Ways of History-Making and on Their Relations to the History of the Non-Roma” In Stan, L. and Halfdanarsson, G. (Eds.) Untold Stories. Oral Histories of the Roma People in Romania (în evaluare: Palgrave, London);

Marco Solimene, “Challenging Europe’s external Borders and internal Boundaries. Bosnian Xoraxané Xomá on the Move in Roman Peripheries and the contemporary European Union (în evaluare: Social Identities);

Marco Solimene, “Romani (im)mobility, between camps, evictions and ambivalent representations of ‘Nomads’ in the Eternal City” (în print: Nomadic Peoples, 2018);

Doru Radosav, “Landscape and Habitat in the Gypsy World”, Stan, L. and Halfdanarsson, G. (Eds.) Untold Stories. Oral Histories of the Roma People in Romania (în evaluare: Palgrave, London);

Adrian Boda, “Between Duty and Marginalization. Roma in the Army During the Communist Regime”, in Stan, L. and Halfdanarsson, G. (Eds.) Untold Stories. Oral Histories of the Roma People in Romania (în evaluare: Palgrave, London);

Călin Olariu, “We, too, were there! - Roma People Remembrance of the Socialist City. Space, Memory and Oral History”, in Stan, L. and Halfdanarsson, G. (Eds.) Untold Stories. Oral Histories of the Roma People in Romania. London (în evaluare: Palgrave, London);

Călin Olariu, „The use of genre in Roma life story narratives; On how to make sense of one’s past” (în print: AIO nr. XVII/2016).